Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Contact

LOCATION

19 Ngô Văn Năm
Phường Bến Nghé – Quận 1
Hồ Chí Minh
Việt Nam

19 Ngo Van Nam Street
Ben Nghe Ward – District 1
Ho Chi Minh
Vietnam

TABLE BOOKING

8 3 8 239 954 (Tiếng Việt)
0 903 102 418 (English – French)
deffeinp@yahoo.fr

GET DIRECTIONS

Open Google Maps

Use the contact form below to email us your comments & suggestions: