Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

50% Grand Opening Add new Floor

15
Mar 2017
Wednesday

La Cave khai trương mở rộng thêm lầu, phục vụ nhiều nhu cầu thưởng thức rược vang của khách càng lúc càng đông! Dịp tốt để ăn chơi tiếp tục tháng 2 nhé các bạn. Tuần lễ khai trương HOT với nhạc sống và rượu ngon, và đặc biệt giảm giá 50% trên tổng bill cho 1 tuần khai trương. Book now: 0989 872 111

La Cave grand openning more floor to serve more and more customers. Special great live music, great food, great wine, different things, different interests to enjoy at La Cave. Special new floor opening, special promotion: 50% in 1 week ONLY. Book now: 0989 872 111

No Comments

Leave a Reply