Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Buy 1 GET 1 1 Free – 3 Days to Lunar New Year

25
Jan 2017
Wednesday

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến 30 Tết !!! Hãy tận dụng cơ hội cuối năm này để đến La Cave tiệc tất niên cuối năm với chương trình đặc biệt !!! MUA 1 TẶNG 1 TẤT CẢ LOẠI RƯỢU . Chương trình sẽ kết thúc sau Tết !!! Nhạc sống đến 30 Tết

Just 3 day more !!! Come and enjoy end of year party in La Cave !!! BUY ONE GET ONE FREE FOR ALL THE WINE AND SPIRIT !!! The promotion will be end after Tet !!! Live Music until closed !!!

8 10

No Comments

Leave a Reply