Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Christmas Celebration – Mừng Christmas – 1.000.000 vnd – Free Flow Wine – 23/24/25

23
Dec 2016
Friday

Welcome at La cave 23,24,& 25 December 5pm until late for Special Christmas Event ONLY 1 Million for the set menu ++ with Free Flow Wine follow Wine selection…Reservation Contact Patrick 0903102418
Hãy ăn mừng Christmas vào 23,24 & 25 từ 5hr đến khuya. Sự kiện đặc biệt. 1.000.000 vnd cho thực đơn đặc biệt với rất nhiều rược uống Free Flow và rược tuyệt ngon được chọn đặc biệt. Xin liên lạc Patrick 0903102418

No Comments

Leave a Reply