Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Italy week of delicious 5 stars food by 5 stars Chef Marco

15
May 2017
Monday

Tuần Lễ Ý : Nào Cùng kết hợp Set Menu Ẩm Thực Ý 5 sao cùng đầu Bếp Ý 5 sao Marco và hơn 5 loại rượu Ý cao cấp , không giới hạn chỉ với 1.200.000d/ người !!!

Come & join us for the whole Italy week of delicious 5 stars food by 5 stars Chef Marco & over flowing the best Italian wine at La Cave Wine Cellar & Fine Food! With just 1.200.000vnd/person !!!

 

Italian week

No Comments

Leave a Reply