Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Sự kiện ra mắt sản phẩm Moonlight

03
Jan 2017
Tuesday

Sự kiện ra mắt sản phẩm Moonlight được tổ chức tại La Cave với 40 khách mời, các món ăn finger food rất ngon dùng riêng với rượu vang. La Cave có ca sĩ hát Live phục vụ khác sư kiện và khách hàng tham gia ca hát góp vui luôn.

Product launch event for Moonlight Natural Beauty product, with 40 guests, finger food pairing with wine. La Cave has great singer with live music, and our lovely guests joined to entertain as well.

No Comments

Leave a Reply