Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Australian Rib-eye Beefsteak (Bò úc Rib-eye)

₫350,000