Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Australian Tenderloin Beefsteak (Bò úc Tenderloin)

₫420,000