Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Beef Skewers (Bò xiên que)

₫99,000