Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Cheese egg Ham & Crackers (Bơ trứng thịt ham với crackers)

₫69,000