Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Chicken Parmigiana (gà Parmigiana)

₫199,000