Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Chicken Teriyaki (Gà nướng nhật)

₫199,000