Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Fish Shrimp Islands (Cá tôm ngự đào)

₫99,000