Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Fried Potato (Khoai tây đúc lò)

₫59,000