Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Fried Squids (Mực chiên xù)

₫129,000