Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Grilled Salmon And Passion Fruits Saurce (Cá Hồi nướng sốt chanh dây)

₫285,000