Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Chicken Skewers (Gà xiêng que)

₫99,000