Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Australian Boneless Shin Shank In Wine Casserole (Bắp bò Úc hầm rượu vang)

₫285,000