Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Sesame Crusted Fresh Tuna (Tuna tươi rắc mè)

₫99,000