Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Shrimp Cocktail (Cocktail tôm)

₫160,000