Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Smoked Duck Breast (Ức Vịt Xông Khói)

₫129,000