Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Special Fried Shrimp (Tôm tẩm bột chiên xù)

₫99,000