Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Sweet Chicken Bacon Bites (Bacon cuộn gà mật ong)

₫99,000