Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Team

 • Patrick 19 Ngo Van Nam La Cave Wine Lounge

  Patrick DEFFEIN

  General Manager
  Câu chuyện Patrick là sự quyết tâm và theo đuổi ước mơ chia sẻ tình yêu với khách hàng, với rượu vang và ẩm thực. "Đừng để mất tập trung - mà hãy cứ làm việc", Patrick nói.
  Patrick muốn mang lại bầu không khí tốt nhất và các loại rượu vang tốt nhất cho khách hàng. Trong thế giới của Patrick, rượu rất tinh tế và La Cave nơi tuyệt vời để thưởng thức.
  Thưởng thức các món ăn ngon, nhẹ và rượu tuyệt ngoc chọn lọc với Patrick tại 19 Ngô Văn Năm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Patrick 19 Ngo Van Nam La Cave Wine Lounge

  Patrick DEFFEIN

  General Manager
  Patrick's story is one of guts and determination to follow his dreams of sharing his love of people, of wine and cuisine. "Don't lose focus – just do it," says Patrick of starting as a General Manager.
  Patrick wants to bring the best atmosphere and the best wines to customers. In Patrick's world, wines are so delicate and La Cave will provide such great environment to enjoy.
  Enjoy good food and wine pairing with Patrick at 19 Ngo Van Nam, District 1, Ho Chi Minh city